6 jednoporodičnih objekata u Kragujevcu

Ugovorena izrada 6 jednoporodičnih objekata u Kragujevcu

Lokacija: Kragujevac
Objekat: jednoporodični stambeni objekti
Vrsta gradnje: novogradnja
Datum početka izrade dokumentacije (IDR, IDP, PGD): april 2016
Očekivani datum dostavljanja PGD: maj-jun 2016.


Višeporodični objekat u Nemanjinoj 8 Kragujevac

Započeta izrada idejnog projekta (IDP) višeporodičnog objketa u Nemanjinoj 8 u Kragujevcu

Lokacija: Nemanjina 8, Kragujevac, Srbija
Objekat: Višeporodični stambeni objekat
Vrsta gradnje: novogradnja
Datum početka izrade dokumentacije IDP: mart 2016
Očekivani datum dostavljanja IDP: april 2016.
Sledeća faza: ishodovanje lokacijski uslova i  izrada projekta za građevinsku dozvolu
Investitor: grupa investitora


Višeporodični objekat u Nemanjinoj 1 Kragujevac

Predat idejni projekat višeporodičnog objekta u Nemanjinoj 1 u Kragujevcu za ishodovanje lokacijskih uslova

Lokacija: Nemanjina 1, Kragujevac, Srbija
Objekat: Višeporodični stambeni objekat
Vrsta gradnje: novogradnja
Sledeća faza: izrada projekta za građevinsku dozvolu
Investitor: Obi doo, www.obikg.rs


Dogradnja hale u Kusovcu

Ugovorena izrada projektne dokumentacije dogradnje hale u Kusovcu

Lokacija: selo Kusovac, Knić, Srbija
Objekat: Hala
Vrsta gradnje: dogradnja
Datum početka izrade dokumentacije: april 2016.
Očekivan datum dostavljanja PGD dokumentacije: maj 2016.
Investitor: Poljoflora, http://www.poljoflora.com/