Projektovanjem su obuhvaćene sve faze i delovi projektne dokumentacije koji su neophodni za ishodovanje lokacijskih uslova, dozvole za gradnju, tehničkog prijema objekta i upotrebne dozvole. Projektovanjem su obuhvaćeni različiti programi u okviru kojih ARISovi inženjeri imaju prethodno bogato iskustvo.